برگزاری دهمین جلسه هیات امنا دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل

دهمین جلسه هیات امنا دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل با حضور اعضا در واحد اردبیل برگزار گردید.

به گزارش ایسکانیوز، در این جلسه که با حضور حیدرعلی شایانفر نماینده تام الاختیار ریاست عالی دانشگاه در هیأت امنای استانی و اعضای هیات امنای استان اردبیل برگزار گردید، ‍‌‌پیشنهادات واحدهای استان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به رای گذشته شد که پس از تصویب ، اجرایی خواهد شد.

علی شامل دبیر هیأت امنای استان اردبیل در تشریح این جلسه گفت: این جلسه دهمین جلسه هیأت امنای استان اردبیل و آخرین جلسه در سال جاری بود که با حضور دکتر شایانفر نماینده تام الاختیار ریاست عالی دانشگاه و سایر اعضای هیأت امنا استان در سالن اجلاس عطامهر واحد اردبیل برگزار گردید.

شامل افزود: در این جلسه پیشنهادات بسیار خوبی از سوی واحدهای استان که در شورای استانی نیز پیش از این برای هماهنگی بیشتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود، مطرح و به بحث گذاشته شد و پس از ارائه نظرات اعضای هیأت امنا و رای گیری بعمل آمده، مصوب شده و با فوریت اجرایی می شود.

دبیر هیأت امنای استان گفت: از جمله مصوبات این جلسه تصویب اصلاح چارت حراست واحدهای اردبیل و بیله سوار به استناد بند 2 ماده 2 مصوبه شماره 721 شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب تبدیل مرکز نیر به پردیس واحد اردبیل به استناد بند 8 ماده 2 مصوبه شماره 721 شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصویب مأموریت یکی از کارکنان واحد اردبیل به سما واحد اردبیل به استناد بند 7 ماده 2 مصوبه شماره 721 شورای عالی انقلاب فرهنگی به اتفاق آراء بود.

شامل گفت: به استناد بند 5 ماده 2 مصوبه شماره 721 شورای عالی انقلاب فرهنگی درخواست واحد پارس آباد در رابطه با مطالبات معوق همکاران واحد طرح و رئیس واحد پارس آباد توضیحات مفصلی از دلایل معوقات مذکور و وجود کارکنان مازاد واحد ارائه داد و راهکارهای مختلف در رابطه با مشکل این واحد و سیاست گذاری در جهت سامان دادن به این مسأله از سوی اعضای هیأت امنای استان مورد بررسی قرار گرفت و مصوب شد از محل مطالبات واحد پارس آباد از بنیاد شهید و امور ایثارگران که از طرف سازمان مرکزی پیگیری می گردد، نسبت به پرداخت مطالبات همکاران اقدام گردد.

او در پایان ضمن اشاره به مشکلات پیش آمده برای مرکز انگوت، سیاست های به کار گرفته شده جهت حل مشکلات این مرکز را تشریح کرد.

در ادامه این جلسه محمد عیسی لو رئیس کمسیون نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیأت امنای استان گزارشی از مصوبات قبلی ارائه کرد و گفت: بالغ بر 54 موضوع در جلسات قبلی مطرح و تصویب شده بود که حدود 83 درصد از این مصوبات اجرا شده و یا در حال اجرا می باشد.

20103

کد خبر: 607379

وب گردی

وب گردی