شروع به کار دانشگاه آزاد اسلامی علوم پزشکی تهران در آینده نزدیک/ امکان راه اندازی دانشگاه آزاد اسلامی علوم پزشکی در دیگر استان ها

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از شروع به کار دانشگاه آزاد اسلامی علوم پزشکی تهران در آینده نزدیک خبر داد.

دکتر علی ابطحی معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در گفت و گو با خبرنگار ایسکانیوز در خصوص راه اندازی دانشگاه آزاد اسلامی علوم پزشکی تهران این دانشگاه، گفت: پیشنهاد راه اندازی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی توسط معاونت پزشکی این دانشگاه ارائه که با موافقت دکتر نوریان این موضوع در جلسه هیات امنا مطرح و تصویب شد.

وی افزود: دانشکدههای پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و سایر رشتههایی که در واحدهای دیگر شهرستان تهران داریم، دانشگاه آزاد اسلامی علوم پزشکی تهران را تشکیل میدهند.

دکتر ابطحی به اهداف راه اندازی دانشگاه مذکور اشاره کرد و گفت: هدف از راه اندازی دانشگاه آزاد اسلامی علوم پزشکی کاهش هزینه ها، بهره گیری بهینه از نیروی انسانی ، جلوگیری از تاسیس چندین دانشکده مجزای مربوط به رشته های علوم پزشکی، چابک سازی و بهره گیری بهینه از توان نیروی انسانی است.

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از شروع به کار این دانشگاه در آینده نزدیک خبر داد و گفت: پس از ابلاغ مصوبه هیات امنا حوزه پزشکی و برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به تدوین شرح وظایف و روش ها اقدام خواهد کرد.

ابطحی همچنین به را اندازی این دانشگاه در دیگر استان ها اشاره کرد و گفت: همچنین در مراکز استان ها که دارای رشته های پزشکی، دندان پزشکی و دارو سازی بوده و همچنین شرایط لازم و کافی را داشته باشند دانشگاه علوم پزشکی آن استان راه اندازی خواهد شد.

203

کد خبر: 805609