احمد حیدری

احمد حیدری معاون امور مجلس و ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی است که سوابقی از جمله مشاور وزیر کشور و معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش را در کارنامه دارد.